Af Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Allah’tan Af Dilenmek İçin Ne Söylenmelidir?

Af Duasının Arapça (Türkçe) Okunuşu

Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.

Af Duasının Anlamı

Ya Rabbim, bilerek veya bilmeyerek dilimden, elimden, gözümden, kulağımdan ya da ayağımdan işlediğim bütün günahlarıma ve hatalarıma tövbe ettim. Pişman oldum. İsyan, küfür, günah, şirk ya da kusur işledimse beni affet. Tüm bunları bir daha yapmamaya yemin ederim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uydum, şeytana uydum. Bir daha bu kusurları ve günahları işlememe izin verme.

Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm ve bu ikisi arasında ne kadar peygamber varsa hepsine iman ettim ve inandım. Hepsi haktır ve hepsi de gerçektir. Peygamberlere gönderdiğin kitaplara ve içerisindeki öğütlere şüphesiz iman ettim. Dilimle ikrar ve kalbimle tasdik ediyorum. Yine ikrar ediyorum ki son kitap Kur’an-ı Kerim ve son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)’dir.

Allah’tan Af Dilenmek İçin Ne Söylenmelidir?

İnsan, nefsine yenik düşebilir. Bu sayede bir günaha karışabilir ya da bir hataya kurban gidebilir. Ancak aynı hatayı ya da günahı yeniden işlemesi nefsine atacağı bir kabahat değildir. Yüce Allah, affedici olduğunu defaatle Kur’an-ı Kerim içerisindeki ayetlerde beyan etmiştir. İstemsiz ya da isteyerek, bir şekilde işlenen günah sonucunda insan, Yüce Allah’tan af dileyebilir. O’ndan kendine merhamet eylemesini isteyebilir. Allah’tan af dilemek için söylenebilecek tüm sözler (dualar) Af Duasında özenle bir araya getirilmiştir.

İnsanın yaptığı hata ya da işlediği günah sonucunda ve sonuçlarında affedilmek ya da edilmemek Allah’a kalmıştır. Ancak kutsal kitapta da geçtiği gibi Yüce Allah kendisine hiçbir zaman kul hakkıyla gelmememiz gerektiğini buyurmuştur. Çünkü “Kul Hakkı” iki insan arasında olan bir husumettir. Bu husumet sonucunda hakkı yenen kişinin, karşı tarafı affetmesi ona hakkını helal etmesi gerekmektedir.

Bir günahı işlemeden ya da bir hataya düşmeden önce insan düşünmelidir. Yüce Allah insana akıl, fikir ve özgür irade vermiştir. İnsan aklını, iyiye ve güzele kullanmalı; hem kendisi hem ailesi hem de çevresi ve tüm insanlık adına iyi ve güzel işler yapması gerekmektedir. Ancak her zaman insanı yoldan saptıranlar olacaktır. Nefsine yenik düşüp bir günah işlediğinde ya da bir hata ettiğinde Yüce Allah’tan kendisini affetmesini istemeli ve aynı hataya bir daha asla düşmemelidir. Çünkü tövbe edip af diledikten sonra yapılan aynı hata ya da işlenen aynı günah çok daha ağır cezaları getirecektir.

 

About admin

Check Also

20

20 Source link

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.