TRT Genel Müdürü Sobacı: “Küresel Sorunları Dünyanın Gündemine Taşıyoruz”

Bu yıl 19-20 Ekim tarihlerinde “Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak” temasıyla 5’incisi düzenlenen TRT World Forum 2021’in açılış konuşmasında, Kovid-19 salgını nedeniyle fiziki engeller oluşsa da dünyanın şimdi her zamankinden daha çok diyaloğa, tartışmaya, ortak akıl yürütmeye, fikir alışverişine ve yeni bir anlayış geliştirmeye ihtiyacı olduğunu belirten TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı şu şekilde konuştu:

“20. yüzyılın sonlarından itibaren devletler daha önce hiç karşılaşmadıkları, kendi iç mekanizmalarıyla çözemeyecekleri ve insanlığın tümünü ilgilendiren birtakım ortak sorunlar ile karşı karşıya kaldı. Küresel terörizm, Kovid-19 gibi salgın hastalıklar, ekolojik felaketler, küresel ısınma, internette işlenen suçlar ve siber saldırılar, kitlesel göçler ve gelir dağılımı adaletsizlikleri gibi ulusal sınırları aşan çetrefilli sorunlar, küresel siyasal ve ekonomik sistemi çok boyutlu krizler ve tehdit unsurlarıyla karşı karşıya bıraktı. Günümüzde, uluslararası ölçekte sorunların çözümü için iş birliği ve karşılıklı bağımlılık ön plana çıkmaktadır. Küresel ekonomik ve siyasal sistemin etkinliği, yüksek düzeyli, kapsamlı ve kesintisiz bir küresel iş birliğini esas almasına bağlıdır.”

“İnsanı merkezine alan yayıncılık anlayışımızla, dezavantajlı coğrafyaların, toplumların ve bireylerin sesi olmak için gayret gösteriyoruz”

Krizleri, sorunları ve değişimleri dijitalleşme sürecinden bağımsız düşünebilmenin mümkün olmayacağını belirten Sobacı, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Dijitalleşme süreci, kendisinden beklenen demokratikleşmeye katkı verme görevini zaman zaman karşılamaktadır. Ancak, dijitalleşme süreci aynı zamanda bir sosyal medya mesajı ile diplomasi krizinin ortaya çıkmasına, siber güvenlik sorunlarına ve tahrif edilmiş iletişime dayalı olarak dezenformasyon, yalan haber ve algı operasyonları gibi mutlaka mücadele edilmesi gereken uluslararası ölçekli sorunlara da yol açabilmektedir. İşte bu sorunların tartışılıp çözüm önerilerinin geliştirildiği uluslararası platformlar her zamankinden daha kıymetli. Biz, TRT World Forum ile, küresel ve bölgesel sorunları çok sesli ve çok boyutlu bir perspektifte uluslararası kamuoyunun gündemine taşıyoruz. İnsanı merkezine alan yayıncılık anlayışımızla, dezavantajlı coğrafyaların, toplumların ve bireylerin sesi olmak için gayret gösteriyoruz. Yayıncılık ilkelerimiz doğrultusunda dünyamızı tehdit eden tüm krizlere olan hassasiyetimizi, televizyon ve radyo kanallarımız, dijital platformlarımızla dünyanın 7 kıtasına 41 dil ve lehçede ulaştırıyoruz.”

“Meselelerimiz küresel, o yüzden sorunların çözümü iş birliğine dayanmalı”

İnsanlığın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar dönemi sadece devletlerin değil, birçok aktörün ve kurumun da içinde yer aldığı bir süreç olduğunu ve bu aktörlerden biri olan yayıncılara da büyük sorumluluklar düştüğünün altını çizen Sobacı, konuşmasında şunları kaydetti:

“Günümüz sorunlarına ışık tutan, toplumsal ve küresel farkındalığın artmasına katkı sunan yeni bir yayıncılık anlayışı dijital yönetişim çağının ayrılmaz bir parçasına dönüşmüş durumda. Bu bağlamda, TRT World Forum’u geleceğin şekillenmesinde fikri bir tartışma platformu olarak çok değerli görüyoruz. Forumumuzda meseleleri tek bir merkezden okumanın ve anlamaya çalışmanın problemlerine işaret ediyor ve çoklu anlayışa olan ihtiyacın altını çiziyoruz. Yeni bir uluslararası düzen doğuyor ve bu düzenin içine doğduğu çetrefilli küresel sorunlar var. Bu sorunların ancak küresel bir zeminde tartışarak çözülebileceğine inanıyoruz. İklim değişikliğinden terörizme, gıda güvenliğinden küresel silahlanmaya, iç çatışmalardan devletler arası küresel rekabetin neden olduğu risklere bütün sorunları ancak çok boyutlu bir bakış açısıyla ve bütüncül bir anlayışla ele alarak anlamlandırabiliriz. Meselelerimiz küresel, o yüzden sorunların çözümü iş birliğe dayanmalı.”

“TRT World Forum gibi uluslararası platformlar aracılığıyla yeni fikirler üretmek ve yeni hedefler belirlemek zorundayız”

Politika yapıcıların, sürekli değişen stratejik ortam karşısında uyum ve değişim baskısını yoğun bir şekilde hissettiklerini söyleyen Sobacı konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Uzun süredir benimsediğimiz varsayımların birçoğu artık geçerliliğini yitirmiş durumda. Bu nedenle, içe kapanan bir anlayış değil, çok-taraflılığı merkeze alan bir yaklaşım geliştirmek zorundayız. TRT World Forum gibi uluslararası platformlar aracılığıyla yeni fikirler üretmek ve yeni hedefler belirlemek zorundayız. Önümüzdeki iki gün boyunca tüm insanlığı ilgilendiren küresel sorunları tartışacağız. TRT World forumda bu yıl 30’u aşkın ülkeden 100’e yakın konuşmacıyı ağırlıyoruz. Katılımcılar, içinde bulunduğumuz bu stratejik dönemeçte dünyanın karmaşık ve zor meselelerine dair düşüncelerini paylaştıkları bir diyalog sürecine bizi dahil edecekler. Katılımcılar, farklı coğrafyalarda ve bağlamlarda uygulanan büyük stratejinin içeriğini tartışacaklar. Bölgesel ve küresel siyaset alanında mevcut ve potansiyel çıkarları ve uzun vadeli stratejik kaygıları irdeleyecekler. Bunun yanı sıra, küresel politikaya dair geleneksel anlayışın ötesine geçerek, ortak sorumluluklarımız ve eylemlerimiz üzerine de odaklanacaklar.”

TRT World Forum 2021 www.trtworldforum.com adresinden canlı olarak takip edilebilecek.

About admin

Check Also

20

20 Source link

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.