Eksik Zıt Anlamlısı Nedir? Eksik Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

Eksik Zıt Anlamlısı Nedir? Eksik Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

Eksik kelimesinin yer aldığı deyimler ve birleşik isimler şu şekilde sıralanabilir. 1- Eksik Gedik 2- Eksikliğini Hissetmek 3- Eksiklik 4- Eksik Olma 5- Eksik Etmemek. Eksik sözcüyle zıt anlamlı olan toplam 5 kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden ikisi öz Türkçe, üçü ise Arapça ve Latince kökenlidir.

Eksik Zıt Anlamlısı Nedir?

1- Tam
2- Muntazam
3- Bütün
4- Komple
5- Bilcümle

Eksik Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

1- TAM

Tam kelimesi, herhangi bir eksiği bulunmayan anlamına gelir.

Örnek Kelimeler:
1- Tam Tamına 2- Tam Anlamıyla 3- Tastamam 4- Tamamlamak 5- Tam Olarak

Örnek Cümleler:

1- Yazar, kitaplarının tam olarak anlaşılmamasından yakındı.
2- Tam olarak ne demek istediğini anlayamadım.

2- MUNTAZAM

Dilimize Arapçadan geçmiş olan muntazam kelimesi, intizam sözcüğünden türetilmiştir. İntizam, bir şeyi sıralamak ve tamamlamak anlamına gelir. Muntazam ise eksiksiz, kusursuz ve düzgün demektir.

Örnek Cümleler:

1- Yeni aldığım bibloları salondaki vitrine muntazam bir şekilde dizdim.
2- Yazdığı şiiri muntazam bir şekilde okudu.

3- BÜTÜN:

Bütün kelimesi, bölümlere ayrılmamış, tek parça ve tam anlamına gelir.

Örnek kelimeler:
1- Büsbütün 2- Bütünlemek

Örnek Cümleler:

1- Bütün gün seni mi bekleyeceğiz?
2- Ona sert bir şekilde karşılık verince büsbütün sinirlendi.

4- KOMPLE:

Orijinal dilinde ”complei” şeklinde yazılan komple sözcüğü, Latince kökenlidir. Komple kelimesi hem dolu hem de eksiksiz anlamına gelir.

Örnek Cümle:

”Buraları eskiden komple dedeminmiş.”

5- BİLCÜMLE

Cümle içerisinde hem sıfat hem de zarf olarak kullanılan bilcümle, -bil eki ve cümle kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuş.

Örnek Cümle:

”Bana sevdiğin şairlerin isimlerini bilcümle sıraladı.”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.