Filolar “sürdürülebilir” olmak için destek bekliyor

Filolar “sürdürülebilir” olmak için destek bekliyor

2019 Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında ulaşım sektörünün sera gazı emisyon oranının 1990 yılına göre %90 azaltılması ve VECTO tarafından ölçülen yeni ağır vasıtaların karbon emisyonlarının 2025’te %15, 2030 yılına kadar ise %30 oranında azaltılması hedefleniyor. 985 filo şirketinin katıldığı 2021 Sürdürülebilirlik Gerçeği Anketi’ne göre sürdürülebilirliğin ulaşım sektörü şirketleri açısından büyük öneme sahip olduğu ortaya çıktı. Filoların dörtte üçü ise karbon ayak izini önemli bir konu olarak görüyor.

Sürdürülebilir ulaşım

Katılımcıların dörtte üçü, sürdürülebilirliği önemli veya çok önemli bir konu olarak gördüğünü ifade ediyor. 100 ve üzerinde araca sahip filoların yarısından fazlası, sürdürülebilirliğin şirket değerlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtiyor. 500 araçlık filolar çevre odaklı bir kültürü gündelik operasyonlarının bir parçası haline getirerek bu çalışmalara öncülük ederken, daha büyük filoların %70’i daha net bir şekilde çevreci hedefler belirlediklerini ifade ediyor. Ankete katılan 5 filodan 4’ü 2022 sonbaharına kadar sürdürülebilirlik hedeflerinin olacağını belirtiyor. Bu oran, 2021 yılına oranla %38 artış anlamına geliyor.

En yaygın önlemler

Goodyear’ın yaptırdığı araştırmaya göre en çok alınan önlemlerden biri araç filolarının yenilenmesi olurken, filo operatörlerinin %68’i araçlarını yenilemeyi tercih ediyor. 500 araçtan büyük filoların %43’ünün elektrikli, hibrit veya LNG yakıtlı araçlara geçmiş bulunuyor. Filoların yaklaşık yüzde altmışı halihazırda daha fazla yakıt verimliliği sağlayan lastikler kullanıyor. Filoların çevresel sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik ek önlemler arasında, çevreci sürüş teknikleri gibi, sürüş davranışlarının optimize edilmesine yönelik uygulamalar yer alıyor.

Operatörlerin %55’i halihazırda bu uygulamaları kullanıyor ve yakın zamanda yakıt tüketimi önlemlerini de uygulamaya geçirmeyi hedefliyor.Ankete katılan filoların %45’i, çevre teşvikleri ve vergi paketleri gibi, ulaşım sektöründe uygulanacak çevresel düzenlemelerin yanı sıra daha sıkı düzenlemeler konusunda da bilgi sahibi olduğunu ifade ediyor.

Vergi muafiyeti gibi mali teşvikler ise ankete katılan filoların %70’i için önemli teşvik edici uygulamalar olarak öne çıkıyor. Ankete katılan şirketlerin üçte biri, sürdürülebilirliği işletme giderlerini düşürmenin bir yolu olarak görüyor.

Mobiliteyi yavaşlatan etkenler

Sürdürülebilirlik önlemlerinin daha da artırılmasının önündeki ana engel maliyet olurken, katılımcıların %60’ından fazlası çözümlerin çok maliyetli olduğunu ifade ediyor. 500 araçtan büyük filoların %76’sı, mali teşviklerin sunulması durumunda daha büyük iyileştirmeler sağlayabileceklerini vurguluyor. Şirketlerin %45’i sürdürülebilir çözümlerin gündelik faaliyetlerinin bir parçası haline gelmek için fazla karmaşık olduğunu dile getiriyor. Operatörlerin %54’ü yakıt verimliliğini artırmak ve emisyonları azaltmak için telematik çözümler kullanıyor.

About admin

Check Also

20

20 Source link

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.