Demokrasi Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek? Demokrasi Örnekleri Nelerdir?

Demokrasi Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek? Demokrasi Örnekleri Nelerdir?

Demokrasi Nedir?

 Demokrasi kelimesinin etimolojik kökeni, “demos” (halk) ve “kratos” (egemenlik) kelimelerine dayanır. Kısaca Demokrasinin tanımı ise, halkın egemenliği anlamına gelir. Demokraside egemenliğin gerçek sahibi ise, “birey” ve bir devlet sınırları içinde yaşayan “halk”tır.

 Demokrasi, vatandaşların ya da üyelerin, devlet veya organizasyon politikasını şekillendirme konusunda eşit hakka sahip olduğu bir yönetim şeklidir. Yunanca dimokratia (yardım – bilgi) yani halk zümresi, dimos, ahali, yani kratos, iktidar sözcüğünden türetilmiştir. Türkçeye ise, Fransızca démocratie sözcüğünden geçmiş olan bir sözcüktür. Genellikle de devlet yönetim şekli olarak değerlendirilmesine rağmen, işçi, üniversiteler ve işveren organizasyonları ile birlikte bazı diğer sivil kurum ve kuruluşlar da genellikle demokrasi ile yönetilirler.

 Demokrasi TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

 Demokrasi kelimesi, dilimizde çok sık kullanılan ve çok da önemli bir yeri olan kelimedir. Demokrasi kelimesi, dilimize Fransızcadan geçmiş olan bir kelimedir. Demokrasi kelimesinin anlamı ise, halkın egemenliği temeline dayanan bir yönetim şekli, demokratlık ve el erki demektir.

 Demokrasi Örnekleri Nelerdir?

 Demokrasinin tanımı ile ilgili gerçekleştirilen tartışmalar, günümüzde hala devam ediyor. Bunun nedenlerine ise, demokratik bir yapıda olmayan devletlerin kendilerini demokratik bir şekilde tanıtma çabaları, ülkelerdeki bazı kurumların görüşlerini haklı çıkartmak için demokrasi tanımını değiştirerek kullanmaları ve aslında oldukça genel bir kavram olan demokrasinin tek başına kullanılması (Anayasal demokrasi, liberal demokrasi, sosyal demokrasi vb.) gibi pek çok neden gösterilebilir.

 Demokrasiye örnek vermek gerekirse ülkemiz buna en iyi örnektir. Türkiye demokrasi ile yönetilen ve demokratik seçimler yapılarak yöneticilerin seçildiği bir yönetim şeklini benimser. Bu sayede çoğunluğun istediği kişiler yönetimde daha fazla söz hakkına sahip olur. Aynı zamanda bu yönetim şekli ile azınlık hakları da güvence altına alınır. Bu yönetim şekli ile sosyal eşitsizliklerin önüne geçilmesi amaçlanır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.