enerji ve enerji dönüşümleri termodinamiğin inceleme alanına girer mi

enerji ve enerji dönüşümleri termodinamiğin inceleme alanına girer mii bilgi90’dan bulabilirsiniz

Termodinamik Nedir?

Termodinamik Nedir?

Termodinamik Nedir?

Latince therme (ısı) ve dynamis (güç) kelimelerinin bir araya getirilmesi ile oluşan termodinamik, “ısı gücü” şeklinde dilimizde kullanılmaktadır.

İsminde yer aldığı gibi ısıyı, ısının meydana getirdiği enerjiyi ve ısı enerjisi ile yapılabilecek işleri inceleyen bilim dalına “Termodinamik/ Isı Bilimi/ Enerji Bilimi” denilmektedir.

Termodinamik, enerjiyi ve çeşitli enerji şekilleri arasındaki ilişkiyi inceleyen temel bir bilim dalıdır. Termodinamik bilim dalı, genel olarak iş ya da ısı uygulanan maddelerin davranışlarını inceler, belirli durum (hal) değiştirmelerini sağlamak için eklenmesi veya çıkarılması gereken iş veya ısı miktarlarını hesaplama yollarını öğretir.

Termodinamiğin uygulama alanları olarak otomobil motorları, uçaklar, roket ve jet motorları, uzay araçları, buhar türbinleri, gaz türbinleri, iklimlendirme sistemleri ve bilgisayarların tasarımları sayılabilir. Hatta insan vücudu da termodinamiğin önemli bir uygulama alanı olarak gösterilebilir. Kısacası, ısı gücünden yararlanılmak istenilen her alanda Termodinamik kaideler devreye girmektedir.

İş yerlerimizde ve evlerimizin içinde de termodinamiğin birçok alanını görebiliriz. Örneğin; bilgisayar, televizyon, su ısıtıcısı, ütü, tencere, gazlı ve elektrikli fırınlar ya da ısıtıcılar, klima ve benzerlerinin tasarımları termodinamik ilkelerinden yararlanılarak gerçekleştirilmiştir.

Her bir parçacığın davranışın bilinmesine gerek duyulmadan, termodinamik ile ilgili çalışmaların böyle makroskopik olarak ele alınması yaklaşımına “Klasik Termodinamik”, tek tek parçacıkların oluşturdukları büyük kümelerin ortak davranışlarını göz önüne alan yaklaşıma “İstatiksel Termodinamik” denir.