kayaçların yapısını oluşturan ve birbirinden farklı olmasını sağlayan maddelerdir

kayaçların yapısını oluşturan ve birbirinden farklı olmasını sağlayan maddelerdiri bilgi90’dan bulabilirsiniz

kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlayan özellik nedir ??? 2 cümle ile açıklayabilirmisiniz – Eodev.com

kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlayan özellik nedir ??? 2 cümle ile açıklayabilirmisiniz - Eodev.com

Merhaba

Kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlayan özellik şöyledir;

-Kayaçların yapısında bulunan minerallerdir. Çünkü yer kabuğunu oluşturan ve dünyamızı sarsan yapı olan kayaç, bir çok mineralin bir araya gelmesi ile oluşmuştur.

Yeryüzünde kayaçlar, farklı madenler ve zengin mineraller sayesinde oluşmaktadır.

Kayaç Türleri ;

Magmatik kayaçlar, Metamorfik kayaçlar, Tortul kayaçlardır.

Bu kayaçlar zamanla aşınır ve parçalanır ve bu doğa olayına neden olan bir takım etkenler vardır. Bunlar; su, rüzgar, güneş ışınları, yerküre hareketleri’dir. Kayaçların yapısı birbirinden farklı olduğu için, kayaçlardan bazıları bu doğa olaylarına dayanamaz ve zamanla parçalanır ya da aşınır. Kayaç’ın maddesi sert ise bu doğa olaylarına karşı biraz daha dayanıklı olabilir. Bu sebeple, aşınma ve parçalanma kayaçlar arasında yapılarına göre değişkenlik gösterir.

Başarılar dilerim.

Yazı kaynağı : eodev.com

kayaclarin yapisini olusturan ve bir birinden farkli olmasını saglayan maddedir​ – Eodev.com

kayaclarin yapisini olusturan ve bir birinden farkli olmasını saglayan maddedir​ - Eodev.com

Cevap:

Merhabalar,

KAYAÇLAR

Kayaçlar, yer kabuğunun en üst katmanını oluşturan toprak, kaya ve taş parçalarına denir. Kayaçlar yer kabuğunun kara tabakasını oluşturmaktadır. Karalarda kalın iken denizlerde ise ince halde bulunur. Kayaçlar birer yer kabuğu kütlesidir.

Bir veya birden çok mineralin bir araya gelmesi sonucunda doğal olarak oluşan kütlelere kayaç adı verilir. Aynı zamanda kayaç bir çok farklı mineral topluluklarına verilen addır.

Kayaçların yapısı oluşturan ve birbirlerinden farklı olmasını sağlayan şey mineral ve madenlerdir. Kayaçlar mineral topluluğudur.  

Kayaçların kökeni magmadır. Magma tabakasının katılaşması sonucuyla oluşan kayaçların farklı sıcaklık ve basınçtan etkilenmeleri veya ufalanıp farklı bölgelere taşınarak birikmesi süreci boyunca, birbirinden farklı özelliklerde kayaç türleri oluşur. Kayaçlar farklı oluşumları esas alınarak üç ana gruba ayrılır:

1. Püskürük (Katılaşım) Kayaçlar

Yer kabuğunun altında bulunan magma, çok yüksek derecede sıcaklık altında erimiş mineral ve gazlardan oluşan az akışkan özellikte sıvı ve yarı sıvı  halde olan bir maddedir.

Magmanın soğuyup katılaşması sonucunda püskürük (katılaşım, magmatik) kayaçlar oluşmaktadır. Püskürük yani katılaşım kayaçlar oluşumlarının yerlerine göre ikiye ayrılırlar.

2. Tortul Kayaçlar

Yeryüzündeki kayaçlar akarsu, rüzgar, buzul, dalga gibi dış kuvvetler vasıtasıyla aşındırılıp ufalanır.

Aşındırılan parça ile erimiş halde taşınan kayaçlar, yeryüzündeki çukur alanlarda (deniz tabanı, göl, bataklık gibi) çökmesi sonucunda birikir.

Biriken maddeler zamanla sıkışır ve sertleşir. Bunun sonucunda tortul kayaçlar meydana gelmektedir.

Tortul kayaçların görünümü genellikle tabakalı haldedir.

3. Başkalaşım (Metamorfik) Kayaçlar

Katılaşım ve tortul kayaçların yüksek sıcaklık ve basınç altında değişmesi sonucu oluşan kayaçlara başkalaşım (metamorfik) kayaçlar denir.

Basınç ve sıcaklık etkisi sonucu taşların fiziksel ve kimyasal yapıları değişir, sertleşir ve renkleri koyulaşır
.

Gnays, mermer, killi şist, mika şist, kuvarsit başkalaşım kayaç örnekleri arasındadır.

Kayaçların başkalaşım geçirmelerinde bir takım jeolojik olaylar rol oynamaktadır. Yer kabuğunun içine giren magmanın teması sonucunda kayaçlar yüksek sıcaklık etkisine maruz kalırlar ve başkalaşım geçirir.

Levha hareketlerinin etkilerinden biri olan dağ oluşumu nedeniyle kıvrılma ve kırılma olayları meydana gelir. Bunun sonucunda ortaya çıkan sıcaklık ve basınç, kayaçların yapısını değiştirir. Yapısı değişen kayaçlar sonucunda yeni kayaçlar oluşmuş olur.

Kayaçların dönüşümü ve kayaçların günümüzdeki kullanım alanları konusunda daha farklı bilgiye erişim sağlamak için kayaç konusunda vermiş olduğum aşağıda yer alan bir başka soruyu inceleyebilirsiniz.

eodev.com/gorev/16174590#

Ayrıca kayaçlara daha fazla örnek bulmanız için aşağıda bulunan linkteki soru ve cevabı incelemenizi öneririm.

eodev.com/gorev/11336

Ayrıntılı şekilde konuyu anlatmaya özen gösterdim. Umarım Faydalı olabilmişimdir.

İyi çalışmalar.

Yazı kaynağı : eodev.com

Kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlayan ve yapılarını oluşturan mad

Kayaçların benzer ve farklı özellikleri nelerdir

Kayaçların benzer ve farklı özellikleri nelerdir

Kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlayan özellik şöyledir;

– Kayaçların yapısında bulunan minerallerdir. Çünkü yer kabuğunu oluşturan ve dünyamızı sarsan yapı olan kayaç, bir çok mineralin bir araya gelmesi ile oluşmuştur.

Yeryüzünde kayaçlar, farklı madenler ve zengin mineraller sayesinde oluşmaktadır. 

Kayaç Türleri ; 

Magmatik kayaçlar, Metamorfik kayaçlar, Tortul kayaçlardır.

Bu kayaçlar zamanla aşınır ve parçalanır ve bu doğa olayına neden olan bir takım etkenler vardır. Bunlar; su, rüzgar, güneş ışınları, yerküre hareketleri’dir. Kayaçların yapısı birbirinden farklı olduğu için, kayaçlardan bazıları bu doğa olaylarına dayanamaz ve zamanla parçalanır ya da aşınır. Kayaç’ın maddesi sert ise bu doğa olaylarına karşı biraz daha dayanıklı olabilir. Bu sebeple, aşınma ve parçalanma kayaçlar arasında yapılarına göre değişkenlik gösterir.

Öncelikle kayaç nedir sorusuna cevap vererek başlayalım. Kayaçlar çeşitili minerallerin bir araya gelmesiyle oluşmuş yer yüzü şekilleridir. Bir diğer tanımla çeşitli minerallerin veya taş parçacıklarının veya tek bir mineralin çok sayıda birikmesinden meydana gelir. 

Kayaçlar, mineral yapılarına, kimyasal bileşenlerine, barındırdığı bileşenlerin dokularına ve oluşumuna göre türlere ayrılırlar ve her türü kendi içerisinde benzerlik gösteririr.

Püskürük kayaçlar : Yerkabuğunun derinliklerinde ya da yeryüzünde soğuyarak katılaşması sonucunda oluşan kayaç türüdür. İç kayaç , dış kayaç olarak ayrılır.

Tortul Kayaçlar : Dış kuvvetler tarafından ve özellikle rüzgarlar ve yağmurlar tarafından aşındırılan malzemelerin deniz, göl ve akarsu yatakları gibi çökelme ortamlarında birikmesiyle oluşan kayaç türüdür.

Genel olarak ;

– Tabakalı bir yapıda bulunmaktadırlar.
– Yapılarında canlı kalıntısı adını verdiğimiz fosilleri barındırırlar. Bu fosiller oluşumlarından sonra da günümüzde yakıt olarakta kullanılabilmektedirler.
– Volkanik  taşlardan sonra en yaygın olan taşlardır. 

Son olarakta Başkalaşım kayaçlar vardır. Bu kayaçların oluşumu da Tortul veya püskürük kayaçların, yüksek sıcaklık ve basınç etkisiyle geçirdikleri yapısal değişime uğraması sonucu ortaya çıkar. 

Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

About admin

Check Also

20

20 Source link

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.