Kategoriler
Uncategorized

oksapar 4000 anti-xa iu/0 4 ml enjeksiyonluk cozelti iceren kullanima hazir enjektor

oksapar 4000 anti-xa iu/0 4 ml enjeksiyonluk cozelti iceren kullanima hazir enjektori bilgi90’dan bulabilirsiniz

2020 Yılı – OKSAPAR 4000 ANTI-XA IU/0,4 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR (10 ENJEKTOR) – Kullanma Talimatı – 2020 Fiyatı – İlaç Bilgileri

2020 Yılı - OKSAPAR 4000 ANTI-XA IU/0,4 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR (10 ENJEKTOR) - Kullanma Talimatı - 2020 Fiyatı - İlaç Bilgileri

OKSAPAR’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

OKSAPAR’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Ameliyat olmanız veya size anestezi uygulanması gerekirse, doktorunuza veya diş hekiminize OKSAPAR kullandığınızı söyleyiniz, tedavinizin aldığınız ilaca uygun şekilde değiştirilmesi gerekebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

OKSAPAR’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

OKSAPAR ağız yoluyla kullanılmaz. Deri altına enjekte edilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç ancak hekimin kesin bir gereksinim saptaması halinde gebelik sırasında kullanılmalıdır.

Mekanik kalp kapak protezi olan hamile kadınlarda toplardamarların pıhtı ile tıkanması (tromboembolizm) riski yüksek olabilir. OKSAPAR’ı kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Hamileyseniz OKSAPAR’ı kullanmamanız gerekir.. Bu yüzden tedaviye başlanmadan önce hamilelik durumu değerlendirilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Emzirme sırasında OKSAPAR ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bir önlem olarak süt vermeyi bırakmanız gerekir.

Araç ve makine kullanımı

OKSAPAR’ın araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

OKSAPAR’ın içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

Özel önlem alınmasını gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Gelecekte OKSAPAR tedavisi devam ederken başka bir ilaç almanız gerekirse de, bu durumdan doktorunuzu haberdar ediniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz..

Tarayıcınız bu videoyu desteklemiyor.

Yazı kaynağı : ilacfiyati.com

OKSAPAR 4000 ANTI-XA IU/0,4 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR (10 ENJEKTOR)

OKSAPAR 4000 ANTI-XA IU/0.4 ml kull.haz�r enjekt�r Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

OKSAPAR 4000 ANTI-XA IU/0.4 ml kull.haz�r enjekt�r Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

2.OKSAPAR nedir ve ne i�in kullan�l�r?

OKSAPAR 4000 anti-Xa IU/0.8 ml Kullan�ma Haz�r Enjekt�r, 0.4 ml de 40 mg

enoksaparin sodyum i�erir. Kutuda 10 adet 0.4 ml�lik kullan�ma haz�r enjekt�r

�eklinde sunulmaktad�r.

OKSAPAR d���k molek�l a��rl�kl� heparinler ad� verilen bir ila� grubuna dahildir.

V�cudunuzdaki toplardamarlar i�inde, istenmeyen kan p�ht�lar�n�n olu�mas�n�

�nlemek i�in ve/veya olu�an p�ht�lar� tedavi etmek i�in kullan�l�r.

Yazı kaynağı : www.ilacrehberi.com

Amatör Hemşir Erkek Hemşire evde kan sulandırıcı iğne vurma görevi OKSAPAR 4000 İĞNE - YouTube

OKSAPAR 4000 ANTI-XA IU/0,4 ML KULL.HAZIR ENJEKTOR, 10 ENJEK | myHealthbox

OKSAPAR 4000 ANTI-XA IU/0,4 ML KULL.HAZIR ENJEKTOR, 10 ENJEK | myHealthbox

KULLANMA TALİMATI

OKSAPAR

4000

anti-Xa

IU/0.4

enjeksiyonluk

çözelti

içeren

kullanıma

hazır

enjektör

Deri altına enjekte edilir.

Etkin madde: 1 ml çözelti, 10000 anti-Xa IU’ya eşdeğer 100 mg enoksaparin

sodyum içerir. Her bir 0.4 ml çözelti içeren kullanıma hazır enjektör 4000 anti-Xa IU’ya

eşdeğer 40 mg enoksaparin sodyum içerir.

Yardımcı maddeler: Enjeksiyonluk su.

ilaç

izlemeye

tabidir.

üçgen

yeni

güvenlilik

bilgisinin

hızlı

olarak

belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı

olabilirsiniz.

etkilerin

nasıl

raporlanacağını

öğrenmek

için

Bölümün

sonuna

bakabilirsiniz.

ilacı kullanmaya başlamadan önce bu

KULLANMA

TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

OKSAPAR nedir ve ne için kullanılır?

OKSAPAR’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OKSAPAR nasıl kullanılır?

Olası yan etkiler nelerdir?

OKSAPAR’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

OKSAPAR nedir ve ne için kullanılır?

OKSAPAR, 0.4 ml de 40 mg enoksaparin sodyum içerir. Her 1 ml’lik steril

solüsyon, 100 mg enoksaparin sodyum’a eşdeğer 10000 anti-Xa IU içerir. 1 mg

(0.01 ml) enoksaparin sodyum yaklaşık 100 anti-Xa IU’ya karşılık gelir.

Enoksaparin sodyum, domuz bağırsak mukozasından türetilen heparin benzil

esterin alkalin depolimerizasyonuyla elde edilen biyolojik bir maddedir.

İlaç kutusunun içinde 10 adet 0.4 ml’lik kullanıma hazır enjektör bulunur.

OKSAPAR, düşük molekül ağırlıklı heparinler adı verilen bir ilaç grubuna

dahildir. Vücudunuzdaki toplardamarlar içinde, istenmeyen kan pıhtılarının

oluşmasını önlemek için ve/veya oluşan pıhtıları tedavi etmek için kullanılır.

OKSAPAR aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçının tedavisinde kullanılır:

Genel cerrahi ya da ortopedik cerrahi girişimlerden sonra toplardamarlarınızda

(venlerinizde) istenmeyen kan pıhtılarının oluşmasını engellemek için

Ani hastalıklarda (örneğin, kalp yetmezliği, solunum yetmezliği, enfeksiyonlar

romatizmal

hastalıklar)

yatağa

bağlı

kaldığınızda

toplardamarlarınızda

(venlerinizde) gelişen istenmeyen kan pıhtılarının oluşmasını engellemek için

Beraberinde akciğer damarlarınızın bir pıhtı ile tıkanması mevcut olsun veya

olmasın,

Derin

Trombozu

(DVT)

adı

verilen

genellikle

bacak

toplardamarlarının bir pıhtıyla tıkanmasıyla oluşan klinik durumu tedavi etmek

için

Kararsız anjinayı (kalp damarlarının tıkanmasına işaret eden şiddetli göğüs

ağrısı) ve belli bir tipteki kalp krizini (Q dalgasız miyokard infarktüsü) tedavi

etmek için aspirinle birlikte kullanılmak üzere

Diyaliz sırasında kanınızın cihazın tüplerinin içinden geçerken pıhtılaşmasını

önlemek için (diyaliz; böbreklerin kanı temizleme işlevini yerine getirememesi

nedeniyle, hastanın kanının belli aralıklarla özel bir cihaz içinden geçirilerek

temizlenmesi işlemidir.)

Kendini EKG’de ST-segment yükselmesi şeklinde özel bir bulguyla gösteren

ve kalp kasına yeterince kan gitmemesinden kaynaklanan; akut ST-yükselmesi

olan miyokard infarktüsü (STEMI) adı verilen klinik durumu tedavi etmek için

(Size tıbbi tedavi uygulanmış olsa da, ya da daha sonra Perkütanöz Koroner

Girişim (PCI) adı verilen bir uygulama yapılmış olsa da; doktorunuz size bu

ilacı reçetelemiş olabilir.)

OKSAPAR’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OKSAPAR’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Enoksaparin sodyuma veya heparine karşı ya da diğer düşük molekül ağırlıklı

heparin türevlerine karşı alerjiniz varsa

Aktif durumda olan kanamanız mevcutsa veya kontrolsüz kanama riskiniz

yüksekse

Yakın zamanda kanamaya bağlı felç geçirmişseniz

OKSAPAR’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Kalbinizde yapay kalp kapakçığı mevcutsa

Vücudunuzda çarpmalar/sürtünmeler sonucunda kolayca morarma oluyorsa

veya kısa sürede durmayan kanama meydana geliyorsa

Mide veya on iki parmak barsağınızda ülser varsa veya daha önceden vardı ise

Böbreklerinizle ilgili ciddi problemleriniz varsa

Daha önce felç geçirdiyseniz

Kontrol altında olmayan, ağır hipertansiyonunuz varsa

Şeker hastalığına bağlı olarak gözünüzde bozukluk geliştiyse (retinopati)

Yakın zamanda gözlerinizden veya beyninizden ameliyat olduysanız

12 yaşın altında veya 80 yaşın üstünde iseniz

Aşırı zayıfsanız (50 kg’ın altında iseniz)

Şişmansanız (Beden kitle indeksiniz 30 kg/m

üzerindeyse)

Vücudunuzda kanamanın durdurulması ile ilgili mekanizmalar üstünde etki

yapan başka ilaçlar kullanıyorsanız (ilacınızın etkisini değiştirebilirler veya

OKSAPAR bu gibi ilaçların etkisini değiştirebilir).

OKSAPAR’ı

kullandığınız

sırada

(spinal

veya

epidural,

yani

anestezik

maddenin belden bir iğneyle omuriliğin etrafına enjekte edildiği) anestezi

almanız gerektiğinde (böyle bir durumda uzun süreli veya kalıcı felç görülen

vakalar olmuştur).

Daha önce heparin kullanımına bağlı olarak kanınızda trombosit adı verilen

hücrelerin sayısında ciddi düşme yaşadıysanız

Kalbinizi besleyen koroner damarları ilgilendiren pıhtıları ortadan kaldırmak

ve yeniden yeterli kan akımını sağlamak amacıyla; size perkütan koroner

revaskülarizasyon girişimleri olarak adlandırılan uygulama yapıldıysa

Ameliyat olmanız veya size anestezi uygulanması gerekirse, doktorunuza veya diş

hekiminize OKSAPAR kullandığınızı söyleyiniz, tedavinizin aldığınız ilaca uygun

şekilde değiştirilmesi gerekebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

OKSAPAR’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

OKSAPAR ağız yoluyla kullanılmaz. Deri altına enjekte edilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç ancak hekimin kesin bir gereksinim saptaması halinde gebelik sırasında

kullanılmalıdır.

Mekanik kalp kapak protezi olan hamile kadınlarda toplardamarların pıhtı ile

tıkanması

(tromboembolizm)

riski

yüksek

olabilir.

OKSAPAR’ı

kullanılırken

dikkatli olunmalıdır.

Hamileyseniz

OKSAPAR’ı

kullanmamanız

gerekir.

yüzden

tedaviye

başlanmadan önce hamilelik durumu değerlendirilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da

eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme sırasında OKSAPAR ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bir önlem olarak

süt vermeyi bırakmanız gerekir.

Araç ve makine kullanımı

OKSAPAR’ın araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

OKSAPAR’ın içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

Özel önlem alınmasını gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer tedaviniz için mutlaka kullanılmaları gerekmiyorsa, kanın pıhtılaşmasını

etkileyen

ilaçların

OKSAPAR

tedavisine

başlamadan

önce

kesilmesi

önerilmektedir. Bu ajanlar aşağıdaki ilaçlan içermektedir:

Kan sulandırıcı tabletler (aspirin, dipiridamol gibi) veya kanın pıhtılaşmasını

önleyen ilaçlar (örneğin varfarin)

İbuprofen, diklofenak, ketorolak gibi eklemleri tutan iltihabı hastalıklarda

ağrı ve şişliğin tedavisinde kullanılan ilaçlar

Enjeksiyon yoluyla verilen dekstran 40 (yoğun içerikli serum)

Tiklopidin ve klopidogrel (kanın içinde bulunan ve pıhtılaşmada rol oynayan

trombosit adlı hücrelerin kümelenmesini engelleyerek, kanın pıhtılaşmasını

azaltan ilaçlar)

Prednizolon, deksametazon gibi astım, romatoid artrit ve diğer durumların

tedavisinde kullanılan sistemik glukokortikoidler

Divalproex ve valproik asit gibi epilepsi (sara hastalığı) ilaçları

Spironolakton, triamteren veya amilorid gibi idrar söktürücü ilaçlar (bu ilaçlar

OKSAPAR ile birlikte alınırsa kanınızdaki potasyum düzeyi artabilir)

Plikamisin(kalsiyum

yüksekliği

kanser

tedavisinde

kullanılan

ilaç),

sülfinpirazon (gut hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç).

Gelecekte OKSAPAR tedavisi devam ederken başka bir ilaç almanız gerekirse de,

bu durumdan doktorunuzu haberdar ediniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son

zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında

bilgi veriniz.

OKSAPAR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Kullanmanız gereken OKSAPAR dozu, sizde var olan hangi rahatsızlık için reçete

edildiğine bağlı olarak değişebilir.

Toplardamarlarda kan pıhtısı oluşmasının önlenmesi için :

Sizdeki

pıhtı

oluşması

riskinin

derecesine

göre;

günde

verilecek

OKSAPAR’ın dozu 20 mg ile 40 mg arasında değişecektir. (Örneğin günde 1

adet

OKSAPAR

2000

anti-Xa

Kullanıma

Hazır

Enjektör

veya

OKSAPAR 4000 anti-Xa / 0.4 ml Kullanıma Hazır Enjektör kullanacaksınız).

Bu tedavi genellikle 7-10 gün devam edecektir.

Eğer

size

büyük

ortopedik

ameliyat

yapıldıysa

ameliyat

sonrası

OKSAPAR ile yapılan tedavinin 3 haftaya kadar uzatılması gerekebilir.

Eğer ameliyat olacaksanız ve size önerilen doz 20 mg ise; bu dozu ameliyattan

2 saat önce veya size önerilen doz 40 mg ise: bu dozu ameliyattan 12 saat önce

almanız gerekecektir.

Bir hastalık nedeniyle yatağa bağlı kaldığınız durumlarda, bir günde verilecek

OKSAPAR dozu 40 mg (0.4 ml) olacaktır. Bu tedavi 6 -14 gün devam

edecektir.

Toplardamarlarda oluşmuş kan pıhtılarını parçalamak için :

Yaygın olarak, vücut ağırlığınızın kilogramı başına 1.5 mg dozda günde bir

defa verilecektir. (Örneğin vücut ağırlığınız 80 kilogram ise, size gereken

günlük doz 120 mg.dır. Günde 1 adet OKSAPAR 120mg /0.8 ml Kullanıma

Hazır Enjektör kullanacaksınız).

Vücut ağırlığınız 60 kilogram ise, size gereken günlük doz 60 mg.dır. Bu doz

12 saat arayla tekrarlanacağı için size günde 2 adet OKSAPAR 6000 anti-Xa /

0.6 ml Kullanıma Hazır Enjektör verilebilir ve tedaviniz 10 gün devam

edebilir.

Kalp damarlarının tıkanması sonucu gelişen göğüs ağrısı (kararsız angina)

ve kalp krizinin bir çeşidinin (Q-dalgasız miyokard infartüsü) tedavisi için:

Yaygın olarak, vücut ağırlığınızın kilogramı başına 1 mg dozda verilecek ve

bu doz 12 saat arayla tekrarlanacaktır. (Örneğin; vücut ağırlığınız 60 kilogram

ise, size gereken günlük doz 60 mg.dır. Bu doz 12 saat arayla tekrarlanacağı

için size günde 2 adet OKSAPAR 6000 anti- Xa / 0.6 ml Kullanıma Hazır

Enjektör

gerekecektir).

Bu tedavi

normalde

gün

arasında

devam

ettirilecektir.

Aynı zamanda ağızdan (günde bir kez 100 – 325 mg) aspirin almanız da

gerekecektir.

Diyaliz sırasında cihazın tüpleri içinde pıhtı oluşmasını engellemek için :

Diyaliz seansının başlangıcında vücudunuzdan çıkan hortumun içine hemşire

tarafından zerk edilecek doz, genellikle vücut ağırlığınızın kilogramı başına

1 mg’dır. Bu doz genellikle 4 saatlik bir diyaliz seansı için yeterli olacaktır.

Doktorunuz gerekli bulursa, size ilave doz verilebilir.

Akut ST-segment yükselmesi olan miyokard infarktüsünün (STEMI) tedavisi

için :

Size

STEMI

şeklinde

adlandırılan

tipte

miyokard

infarktüsü

teşhisi

konulursa

önce damarınızın

içine

seferde

mg’lık

verilecektir.

Bununla birlikte deri altı yoluyla vücut ağırlığınızın kilogramı başına 1 mg’lık

dozda OKSAPAR verilecektir. Bunun ardından 12 saatte bir vücut ağırlığınızın

kilogramı başına 1 mg’lık dozda OKSAPAR verilmesi önerilmektedir.

Doktorunuz size ek olarak aspirin (asetil salisilik asit) de verebilir. Aspirinin

dozu günde bir kez 75 ile 325 mg arasında değişebilir. Doktorunuz sizin için

uygun olan dozu belirleyecektir.

Yetmiş beş yaşın üzerinde iseniz ve size STEMI olarak adlandırılan tipte bir

miyokard

infarktüsü

teşhisi

konulursa

yukarıda

açıklandığı

gibi

tedavinin

başlangıcında size damar içine tek seferde ilaç verilmesi önerilmemektedir.

Bunun yerine başlangıç dozu olarak deri altı yoluyla 12 saatte bir vücut

ağırlığınızın

kilogramı

başına

0.75

mg’lık

dozda

OKSAPAR

verilecektir.

(Örneğin; vücut ağırlığınız 60 kilogram ise, size gereken doz 60 mg’dır.)

Perkütan Koroner Girişim (PCI) uygulanan hastalar için:

Kalbi besleyen koroner damarlarınızdaki bir pıhtıyı tedavi etmek üzere size

kasığınızdan küçük bir kesi yapılarak bir girişim uygulandıysa, bu durumda en

OKSAPAR

dozunun

zamanına

göre

doktorunuz

size

verilip

verilmeyeceğine karar verecektir.

Deri altı yoluyla uygulanan son OKSAPAR dozunun balonun şişirilmesinden 8

saatten daha uzun bir süre önce verilmiş olması durumunda, damar içine tek

seferde

vücudunuzun

ağırlığınızın

kilogramı

başına

mg’lık

dozda

OKSAPAR verilecektir. (Örneğin vücut ağırlığınız 100 kg ise, size verilecek

OKSPAR dozu 30 mg’dır.)

Böbrek

fonksiyonlarınızda

bozukluk

varsa,

doktorunuz

kanınızda

bazı

testler

yaparak

yetmezliğin

derecesini

tespit

edecektir

buna

göre

gereken

ayarlamasını yapacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

OKSAPAR derinizin altına enjekte edilir.

OKSAPAR kas içi enjeksiyon yoluyla uygulanmamalıdır.

Hastanedeyseniz, size OKSAPAR’ı doktorunuz veya hemşireniz enjekte edecektir.

Eve döndüğünüzde tedavinizi sürdürmek için kendi enjeksiyonunuzu kendiniz

yapmanız gerekebilir. Bunu yapabilmeniz için doktorunuz veya hemşireniz size bu

işlemi yapmayı öğretecektir. Eğer sorularınız olursa, doktorunuza ve hemşirenize

sorabilirsiniz.

Uygun deri altına enjeksiyon, enjeksiyon bölgesindeki ağrıyı ve berelenmeyi

azaltmak için önemlidir.

Enjeksiyon sonrası iğne batması kazalarını önlemek için, önceden doldurulmuş

şırınga otomatik güvenlik sistemi içine yerleştirilmiştir.

Aşağıdaki

talimatlar

almış

olduğunuz

eğitimde

öğrendiklerinizi

hatırlamanızı kolaylaştıracak talimatlardır.

OKSAPAR flakonu nereye enjekte edeceksiniz ?

OKSAPAR’ı karın bölgenizde derinizin altına enjekte etmelisiniz.

OKSAPAR’ı

kesinlikle

içine

enjekte

etmeyiniz.

Kasta

kanamaya

neden

olabilir.

Derinizi

nazik

şekilde

parmaklarınızın

arasına

sıkıştırınız

enjeksiyon

boyunca bu şekilde tutunuz. Böylece ilaç kas içine değil, karın cildinizdeki yağ

dokusu içine verilecektir.

Enjeksiyon yeri, karnınızın sağ veya sol tarafında; göbek deliğinizden en az 5 cm.

uzakta kenarlara daha yakın olmalıdır.

Enjeksiyon yerini seçerken şunlara dikkat ediniz :

Bu noktaya kolayca ulaşılabilmelisiniz.

Göbek deliğinize çok yakın olmamalıdır, var olan bir yara izi ya da morartının

üstünde olmamalıdır.

Enjeksiyonu karnınızın sağ ve sol yanı arasında dönüşümlü olarak yapmalısınız.

Daha önceki enjeksiyonu yaptığınız noktayı kızarıklık, ağrı, sıcaklık, şişkinlik,

deride renk değişikliği, sızıntı, bir iltihap veya deri reaksiyonunu gösterecek bir

işaretin

varlığı

açısından

inceleyiniz.

Eğer

işaretlerden

herhangi

birini

görürseniz hemen doktorunuza haber veriniz.

OKSAPAR’ı kullanarak kendi kendinize nasıl deri altı enjeksiyon yapacaksınız ?

OKSAPAR başka enjeksiyonluk sıvılarla karıştırılmamalıdır.

Kendinize OKSAPAR enjeksiyonu yapmak için uygun teknik konusunda önceden

eğitilmeniz gerekir. Eğitimle ilgili talimatları yetkin bir sağlık çalışanından veya

doktorunuzdan almalısınız. İlacınızla veya kendinize enjeksiyon yapmanızla ilgili

sorularınız varsa, lütfen doktorunuza sorunuz.

Uygulama için aşağıdaki 8 adımı izleyiniz:

1.Sabunla ellerinizi yıkayınız ve kurulayınız.

2. Rahat bir pozisyonda oturunuz veya

yatınız.

Karın bölgenizde enjeksiyon

yapacağınız

noktaya

kolayca

ulaşabilmelisiniz.

kanepeye

veya

yastıklarla

desteklenmiş bir yatağa boylu boyunca uzanabilirsiniz.

3. Karnınızın sağ veya sol tarafında yanlarına doğru ve göbeğinizden en az 5 cm

uzakta bir bölge seçiniz.

UNUTMAYINIZ:

Enjeksiyonu göbeğinizden en az 5 cm. uzak olacak bir noktaya yapmalısınız.

Mevcut

morluklar

veya

yara

izlerinin

üstüne

enjeksiyon

yapmamalısınız.

Enjeksiyon

noktasını

karnınızın

sağ

yanında

dönüşümlü

olarak

değiştirmelisiniz.

4. Enjektörü bir kalem tutuyormuş gibi elinize alınız. Diğer elinizle, karnınızda

enjeksiyon için seçtiğiniz bölgenin derisini nazikçe yakalayınız ve baş ile işaret

parmaklarınızın arasında hafifçe sıkarak bir deri kıvrımı oluşturunuz.

Bütün enjeksiyon boyunca deri kıvrımını tutmaya devam ediniz.

5. İğneyi dik olarak (90°’lik açıyla) deri kıvrımına sonuna kadar batırınız.

6. Parmağınızla enjektörün pistonunu itiniz. Bu sayede ilaç karın cildinizdeki yağ

dokusu içine verilecektir. Enjeksiyon süresince deri kıvrımını tutmaya devam

ediniz.

7. İğneyi dik olarak ve bir seferde dışarı doğru çekiniz. Simdi deri kıvrımını

bırakabilirsiniz.

Çürüme

olmasını

engellemek

için,

uygulama

bittikten

sonra

enjeksiyon bölgesini ovuşturmayınız.

8. Kullandığınız enjektörü güvenli bir şekilde atınız. Enjektörü içine attığınız

kabın kapağını sıkıca kapatınız ve çocukların erişemeyeceği bir yerde durmasına

dikkat ediniz. Normal ev çöpü için kullanılan bidonlara atmayınız.

OKSAPAR’ın damar içine tek seferde yapılacak bir enjeksiyonla verilmesi

gerektiğinde;

işlem

hastanede

gerçekleştirilecektir

tekniği

bilen

hemşire veya doktor tarafından uygulanacaktır.

Doktorunuz,

ilacınızı

nasıl

hangi

dozda

kullanmanız

gerektiğini

size

söyleyecektir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklardaki güvenlilik ve etkililiği kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yetmiş beş yaşın üzerinde iseniz ve size STEMI olarak adlandırılan tipte bir

miyokard

infarktüsü

(STEMI)

teşhisi

konulursa

tedavinin

başlangıcında

size

damar içine tek seferde ilaç verilmesi önerilmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbreklerinizde

sorun

varsa,

doktorunuz

yapacağı

tetkiklerle

yetmezliğin

derecesini tespit ettikten sonra, sizin için uygun olacak dozu kararlaştıracaktır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Eğer OKSAPAR’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var

ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla OKSAPAR kullandıysanız:

OKSAPAR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya

eczacı ile konuşunuz.

Tedavinizle ilgili olarak uygun kararı doktorunuz verecektir.

OKSAPAR’ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bir dozu atlarsanız hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu enjekte ediniz. Doz

atlamayı

veya

fazladan

almayı

önlemek

için,

gün

yaptığınız

enjeksiyonları bir günlüğe kaydedebilirsiniz.

OKSAPAR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

OKSAPAR tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, ilacın yaptığı

koruyucu ve tedavi edici etkiler ortadan kalkabilir. Toplardamarlarınız içinde

oluşan pıhtı ile ilgili rahatsızlıklar meydana gelebilir.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm

ilaçlar

gibi,

OKSAPAR’ın

içeriğinde

bulunan

maddelere

duyarlı

olan

kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Çok yaygın

Vücudunuzdaki bir yaranın çok fazla kanarsa.

Karaciğerinizin işlevlerini denetlemek için yapılan kan testlerinde değişiklikler

(bu değişiklikler genellikle OKSAPAR kesildikten sonra düzelir).

Yaygın

Deri altında, üzerine basmakla solmayan ağrılı koyu kırmızı renkte döküntüler

veya derinizde pembe lekeler oluşması. Bu döküntüler daha çok OKSAPAR

enjeksiyonunun yapıldığı yerin etrafında ortaya çıkabilir.

Vücudunuzda normalden daha kolay çürükler ortaya çıkması (bu, kanınızdaki

trombosit adlı hücrelerin azalmasına (trombositopeni) bağlı olabilir. Doktorunuz

bu durumu kontrol altında tutabilmek için OKSAPAR ile tedaviye başlamadan

önce ve tedavi sırasında sizin kan bileşiminizi bazı testlerle sürekli izleyebilir).

OKSAPAR

enjeksiyonu

yapılan

yerde

ağrı,

şişme

veya

hassasiyet

olması

(normalde bu belirtilerin birkaç gün içinde kaybolması gerekir).

Yaygın olmayan

Aniden başlayan şiddetli başağrısı (bu, beyin kanamasının bir belirtisi olabilir).

Midenizde gerginlik ve dolgunluk hissi (bu, mide kanamasının belirtisi olabilir).

Seyrek

Alerjik reaksiyon (zorlukla ve hırıltılı bir şekilde nefes alma; yüz, dil veya

boğazınızda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme ve vücudunuzda

döküntüler)

OKSAPAR tedavisi sırasında epidural veya spinal anestezi (anestezik maddenin

belden

iğneyle

omuriliğin

etrafına

enjekte

edilmesi)

uygulanan

bazı

hastalarda omurilik içinde kanama meydana gelmiştir. Size böyle bir uygulama

yapıldıysa ve OKSAPAR kullanıyorsanız; özellikle vücudunuzun alt kısmında

ve bacaklarınızda karıncalanma, his kaybı, kas güçsüzlüğü, idrar veya dışkı

tutamama gibi bir belirti olursa hemen doktorunuza haber veriniz.

Zor nefes alma, yorgunluk veya hareket etmede güçlük, göğüs ağrısı, uyuşukluk,

mide bulantısı veya bilinç kaybı (mekanik kalp kapakçığınız varsa, OKSAPAR

kan pıhtısı oluşumunu engellemek için yeterli olmayabilir ve bu belirtiler kalp

kapakçığında kan pıhtısı oluşmasına bağlı olabilir).

Kanınızda potasyum düzeyinde değişiklikler. Bu değişiklikler daha çok böbrek

sorunları

veya

şeker

hastalığı

olanlarda

ortaya

çıkar.

Doktorunuz

değişiklilerin olup olmadığını kontrol etmek için size kan testleri yapabilir.

Bilinmiyor

OKSAPAR uzun

bir süre (üç aydan

fazla) kullanılırsa, osteoporoz (kemik

erimesi) riski artabilir. Bu durumda kemikler daha kolay kırılabilir hale gelir.

Başağrısı

Saç dökülmesi

Eğer

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana

gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca

karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki

Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki

bildirim

hattını

arayarak

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

OKSAPAR’ın saklanması

OKSAPAR’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.

OKSAPAR’ı,

enjeksiyon

veya

infüzyon

için

kullanılan

başka

sıvılarla

karıştırmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki

son

kullanma

tarihinden

sonra

OKSAPAR’ı

kullanmayınız.

Son

kullanma

tarihi

geçmiş

ilaçlarınızı,

gerektiği

şekilde

imha

edilebilmesi

için

eczacınıza götürünüz.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız OKSAPAR’ı şehir suyuna veya çöpe

atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve

Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi : KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi

Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:40 Üsküdar / İSTANBUL

Üretim yeri: KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı …/…/… tarihinde onaylanmıştır.

Yazı kaynağı : myhealthbox.eu

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.