Bağışlama Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Bağışlama Ve Bağışlanmak İçin Okunacak Dualar…

Günah işleyen kişi, işlediği günahtan dolayı pişmanlık duymalı, gelecekte bunları işlemekten kaçınmaya karar vermeli ve günaha teşvik eden durumlardan da uzak kalmalıdır. Bu durumda Allah’ın mağfiret ve şefkat sıfatlarını yansıtan isimlerinin kullanılması tavsiye edilir. Bunlar, “Aflayan”, “Affeden” ve “Çok bağışlayan”dır.

Bağışlama Duası Arapça (Türkçe) Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
Ve kul rabbigfir verham ve ente hayrur rahımin.
Kale rabbi inni zalemtu nefsi fagfirli fe gafera leh, innehu huvel gafurur rahim.
Huvellezi yusavvirukum fil erhami keyfe yeşa’, la ilahe illa huvel azizul hakim.
La yukellifullahu nefsen illa vus’aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet rabbena la tuahızna in nesina ev ahta’na, rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezine min kablina, rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih, va’fu anna, vagfir lena, verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin.

Bağışlama Duası Türkçe Anlamı

De ki: “Rabbimiz! Bize mağfiret ve merhamet ihsan eyle! Çünkü Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
Rabbim, gerçekten nefsime zulmettim!
Rabbimiz! Biz gerçekten inandık. Günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru.
Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi cezalandırma. Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de yük yükleme. Rabbimiz! Bize gücümüzden daha fazla yük yükleme. Günahlarımızı ört, bize mağfiret eyle. Bize merhamet eyle. Sen bizim Mevlamızsın. İmana karşı duranlara karşı bize yardım et.

Bağışlama ve Bağışlanmak İçin Okunacak Dualar

Müslümanlar için “dua”, günün beş resmi, planlanmış namazından biri için ayrılmış bir terimdir. Tanrı ile diğer iletişim biçimleri, burada anlatılanlar da dahil olmak üzere, Tanrı’nın bağışlamasını dileyenler de dahil olmak üzere, du’a olarak bilinir. Müslümanlar için du’a, Tanrı ile farklı bir iletişim şeklidir, günün herhangi bir saatinde, beş resmi günlük dua dışında Tanrı ile iletişim kurma ihtiyacı hissettiğinde ortaya çıkabilecek kişisel bir iletişimdir.

Du’a okumak için birkaç tekrar kullandıklarında, Müslümanlar genellikle bir duayı kaç kez tekrar ettiklerini takip etmek için subha olarak bilinen tespihleri kullanırlar. Allah’tan mağfiret dileyen birçok basit ifade bu şekilde tekrar edilebilir. Müslümanlar, herhangi bir dilde herhangi bir kelimeyi kullanarak Allah’tan af dileyebilirler, ancak İslami gelenekten gelen aşağıdaki kişisel dualar en yaygın olanlarıdır;

Allah’tan mağfiret dilerim. O’ndan başka ilah yoktur, diridir, ebedîdir. O’na tevbe ederim. (Üç defa tekrar edilmesi tavsiye edilir.)

Seni tesbih ederim Allah’ım, hamdolsun! Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve Sana tevbe ederim. (Üç defa tekrar edilmesi tavsiye edilir.)

Yüce Allah’ım, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı salihlerle birlikte al.

 

 

haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber