Birtakım TDK Doğru Yazılışı… Birtakım Mı, Bir Takım Mı Nasıl Yazılır?

Türkçede iki kelime bir araya geldiği zaman bazıları bitişik yazılır bazıları isen ayrı yazılmak zorundadır. Ancak bu kelimelerin önemli bir kısmı genelde yanlış ele alınır ve yazılır. Özellikle edebiyat ile ilgilenenler ya da makale yazanlar ve öğrenciler için bu durum büyük öneme sahiptir.

Birtakım Birleşik mi, Ayrı mı Yazılır?

Merak edilen konulardan biri olarak birtakım kelime grubunun birleşik mi yoksa ayrı mı yazılacağı geliyor. Bu konuda doğru kullanımın, ‘Birtakım’ şeklinde birleşik ele alındığını söylemek mümkün. Çünkü eğer ayrı yazılırsa o vakit bir kelimesi sayı olarak öne çıkar ve önündeki kelimeyi değiştirir. Ancak birleşik yazıldığı vakit bazı durumları ya da olayları anlatan bir ifade üzerinden değerlendirilir.

‘’Bugün birtakım işlerle uğraşmak zorundayız.’’

Bu şekilde Yukarıdaki cümlede olduğu gibi birtakım kelimesini değerlendirmek mümkündür. Böylece bazı işlerle uğraşmak gerektiği ya da değişik anlamları üzerinde kullanılabilir. İki kelimenin bir araya gelerek tek bir kelime şeklinde kullanıldığı birtakım sözcüğü, aynı zamanda Türkiye’de en çok kullanılan kelime grupları arasındadır.

‘’Onun son zamanlarda birtakım sorunları var.’’

Yine bu şekilde kişinin bazı sorunları olduğu anlatılabilir.

haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber