Çocuklarda yumurtalık ve testis tümörleri tedavisi nasıl olur?

Germ hücreleri dişilerde yumurtaları (ova), erkeklerde ise spermi oluşturur. Germ hücreli tümörler bu az gelişmiş hücrelerden oluşur. Nadir görülen germ hücreleri iyi huylu ya da kötü huylu tümörler oluşturabilir.

Germ hücreli tümörlerin büyük bir kısmı yumurtalıklarda veya testislerde (testislerde) görülür. Bunlara gonadal tümörler denir. Yumurtalıklar veya testislerin dışında oluşan tümörlere ekstragonadal denir.

Çocuklarda germ hücreli tümörlere ne sebep olur?

Germ hücreli tümörlerin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ebeveynlerden çocuklara geçen bazı gen kusurları, germ hücreli tümör riskini artırabilir. Bazı genetik sendromlar, erkek ve dişi üreme sistemlerinin anormal büyümesine neden olabilir. İnmemiş testislerle doğan erkeklerde, testislerde germ hücreli tümör riski daha yüksek olabilir.

Belirtileri nelerdir?

Semptomlar tümörün boyutuna ve konumuna bağlı olarak değişebilir. Belirtiler her çocukta farklı şekilde ortaya çıkabilir. Bir yumru veya kütle, karın ağrısı, halsizlik, ateş, alt omurgada ağrı, sık idrara çıkma ihtiyacı veya idrara çıkma zorluğu, bağırsak hareketlerinde sorun (kabızlık), artan susuzluk ve idrara çıkma, erken ya da aşırı tüylenme, vajinal kanama, adet bozukluğu, erken ergenlik, anormal şekil veya testis boyutu olarak belirti gösterebilir.

Nasıl teşhis edilir?

Çocuğun tıbbi geçmişi ve mevcut bulguları değerlendirilir. Ayrıntılı muayenesi yapılır.

Kan testleri ile hastalık belirtilerini kontrol edilir, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarına bakılır ve tümör hücresi belirteçleri aranır. Bazı genler de problemler için kontrol edilebilir.

Biyopsi yapılabilir: Tümörden bir doku örneği alınır ve kanser hücreleri için mikroskopla kontrol edilir. Bu ameliyat sırasında veya bir iğne kullanılarak yapılabilir. Tümörün kanser olup olmadığını kesin olarak bilmenin tek yolu biyopsidir.

BT tarama yapılabilir: Vücudun görüntülerini almak için bir dizi röntgen ve bilgisayar kullanılır.

MR çekilebilir: Vücudun içinin ayrıntılı görüntülerini yapmak için büyük mıknatıslar, radyo dalgaları ve bir bilgisayar kullanılır.

Röntgen çekilebilir: İç dokuların, kemiklerin ve organların görüntülerini yapmak için az miktarda radyasyon kullanılır.

Ultrason çekilebilir: Kan damarlarının, dokuların ve organların görüntülerini oluşturmak için ses dalgaları ve bilgisayar kullanılır.
Kemik taraması yapılabilir: Bir damara az miktarda boya enjekte edilir. Tüm vücut taranır. Boya, tümörlerin olabileceği alanları gösterir.

Pozitron emisyon tomografisi (PET) taraması yapılabilir: Bu test için kan dolaşımına radyoaktif bir şeker enjekte edilir. Kanser hücreleri normal hücrelerden daha fazla şeker kullanır, bu nedenle şeker kanser hücrelerinde toplanır. Radyoaktif şekerin vücutta nerede olduğunu görmek için özel bir kamera kullanılır. PET taraması bazen, diğer testler tarafından görülmeseler bile vücudun farklı bölgelerindeki kanser hücrelerini tespit edebilir. Bu test genellikle bir BT taraması ile birlikte kullanılır. Buna PET/CT taraması denir.

Tedavi germ hücreli tümörün tipi ve yeri gibi faktörlere bağlıdır. Cerrahi tekniklerle tümörün çıkarılması gerekebilir.

Yumurtalık (over) kistleri

Doğum öncesi ultrasonografinin yaygınlık kazanması ile intrauterin dönemde tanı konulan ve sonradan over kisti olduğu anlaşılan fetal pelvik-abdominal kistlerin sayısı artmıştır. Yenidoğanlarda bu kistik lezyonların büyük çoğunluğu tek taraflı, selimdir (iyi huylu) v. Çoğunlukla asemptomatik olmalarına karşın, nadiren karında şişlik vardır ve muayenede ele kitle gelir.

Tedavi kistin büyüklüğü ve US bulgusuna bağlıdır: 4 cm’den küçük basit kistler zamanla gerileyebileceğinden aralıklı US kontrolleri ile izlem yeterlidir; 5 cm ve üzerindeki kistler torsiyon, kanama ve rüptür riski taşıyacağından müdahale gerektirir.
Büyük kistlerin cerrahi ile eksizyonu önerilir. Bu işlem esnasında over dokusunun mümkün olduğunca korunması hedeflenir.

Testis tümörleri

Selim tümörler daha fazla görülür. En sık görülen selim tümör teratom, malign tümör ise germ hücreli tümördür. Genellikle testiste ağrı ve şişlik yakınması olur.

USG ve Doppler USG ile tanı konulabilir. Retroperitoneal lenf nodu tutulumu için BT veya MRI tanıda yardımcı olur. Tümörün cinsine, evresine göre tedavi belirlenir.

haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber