Çocukluk çağında skolyoz cerrahi gerektirir mi?

Çocukluk çağında skolyoz cerrahi gerektirir mi?

Skolyoz, omurganın sağa ve/veya sola doğru bir veya birden çok eğrilik nedeniyle C veya S benzeri bir şekilde olması durumudur. Skolyoz en sık eğri oturuş, bir omuz düşük halde ayakta duruş gibi omurganın asimetrisinin sonuçları nedeniyle tespit edilir. Başta muayene ve röntgenler olmak üzere, ileri tetkikler ile derecesi ve tipi belirlenmektedir.

İleri derece skolyoz hangi problemlere neden olur?

İleri derece skolyozu olan kimi olgularda çocuğun gövde dengesi bozulup ileri derecede duruş veya oturma bozukluğu gelişebilir. Kimi olgularda ise eğriliğin iç bükey tarafında akciğer baskı altına girerek solunum problemleri de oluşabilir.

Ameliyat gerektirir mi?

Çocukluk çağında skolyozu olan her çocuğun ameliyat edilmesine ihtiyaç olmayabilir. Bunun belirlenmesinde çocuğun yaşı, ergenliğe girip girmediği, boy uzamasının devam edip etmeyeceği, skolyozun derecesi, skolyozun hangi seviyede olduğu ve şekli, altta yatan omurga kemik anomalilerinin olup olmadığı, çocuğun genel sağlık durumu gibi faktörler bir bütün halinde incelenerek en doğru karara varılmaya çalışılır. Pek çok skolyoz olgusunun düşük derecelerde olması, ilerlemesinin sınırlı olacağının öngörülmesi nedeniyle özel fizik tedavi prosedürleri, korse uygulamaları gibi ameliyat dışı yöntemlerle tedavi edilebildiğini özellikle belirtmek gerekir.

Ameliyatlı tedavi seçenekleri arasında ise son dönemde popüler hale gelen ve omurga hareketlerin daha çok koruyan ve çocuklar için daha konforlu olan ipli skolyoz cerrahisi de pek çok durumda tercih edilebilmektedir.

haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber