Diyalektik Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Diyalektik Örnekleri…

Diyalektik Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Diyalektik Örnekleri…

Diyalektik Ne Demek?

 Farklı biçimlerde ele alınması ile beraber diyalektik kelimesi ifade edilmektedir. Fransızca kökenli bir kelime olarak öne çıkan bu sözcük, yerleşik şekilde Türkçede kullanılmaktadır.

 – Gerçekliği ve onun çelişmelerini inceleyen, ayrıca bu çelişmeleri aşmayı sağlayan akıl yürütme yöntemleri

 – Eytişim

 – Akıl yürütme yöntemi üzerinden doğruya ulaşma yolu

 – Herhangi bir tez ya da görüşü, onun mantıksal sonuçları üzerinden inceleme yoluyla çürütme yöntemi

 Farklı yapıları ve aynı zamanda anlamları ile beraber diyalektik kelimesini kullanmak mümkün. Özellikle derin bir anlama sahip olan ve Türkçede bulunan sözcükler içerisinde yer alır.

 Diyalektik TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Genel olarak bakıldığında diyalektik kelimesi pek çok farklı anlam üzerinden ifade edilir. Ancak Türk Dil Kurumu düzeyinde temel olarak ele alındığı zaman, gerçekliği onun çelişmeleri üzerinden, bunu inceleyen, aşmayı sağlayan akıl yöntemi olarak değerlendirilir. Ayrıca eş anlamlı olarak eytişim kelimesi üzerinden de aynı anlam kapsamında değerlendirilir. Taşınmış olduğu bu andan kapsamında pek çok akademi konuk ve ayrıca felsefi açıdan da önemli bir yer tutar.

 Diyalektik Örnekleri

 Oldukça eski ve köklü bir tarihe sahip olan diyalektik, anlamı üzerinden günümüzde hala önemli bir yere sahiptir. Bu doğrultuda verilecek pek çok farklı örnek öne çıkıyor. Örneğin sokratik yöntem, tartışma ve düşünme sanatı eşliğinde antik çağda yenilikler sağlamıştır. Özellikle sanat açısından ele alınması ile beraber, gerçekliğin çelişen yanlarını ele alarak akıl yürütme yöntemi üzerinden daha yeni hale getirmiştir.

 Diyalektik Kelimesinin Kullanım Alanları

 Diyalektik kelimesi taşıdığı anlam üzerinden özellikle sanatsal alanda çok fazla kullanılmaktadır. Aynı zamanda Antik Yunan döneminden günümüze kadar felsefi açıdan da önemli bir yere sahiptir. Bilimsel yöntem ya da daha birçok alan üzerinden de yaygın şekilde kullanılır.

 

haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber