İrreversible Elektroporasyon ile prostat kanserinin fokal tedavisi

Prostat kanseri tanısı alan hastalar için günümüzde birçok tedavi seçeneği bulunmaktadır. Tüm tedavi seçeneklerine karşın günümüzde fokal tedavilere eğilim artmaktadır. Prostat içerisinde daha önce MR ve MR-füzyon biyopsi ile tespit edilen tek odakta veya birkaç odaktaki fokal yerleşimli prostat kanserinin ameliyatsız tedavisinde “İrreversible Elektroporasyon” yeni ve güncel bir uygulamadır.

Prostat kanserinin klasik tedavisinde yıllardır uygulanan, prostat bezinin ameliyatla tamamının çıkarılması (Radikal Prostatektomi) veya ışın / şua tedavisi (Radyoterapi)’dir. Bu iki tedavi yönteminin en sık görülen yan etkileri sertleşme bozuklukları ve idrar kaçırmadır. Bu yan etkilerden korunmak için fokal tedavilere yönelinmiştir.

Mekanizması

İrreversible Elektroporasyon tedavisi düşük enerjili elektrik atımları (LEDC) kullanarak hücre zarında defektler (porlar) oluşturur. Bu yöntemde, dokuya kısa süreli ancak çok yüksek elektrik akımı verilir. Uygulanan elektrik akımı hedef hücrelerde hemostaz (hücre içi denge) kaybına ve bunu takip eden hücre ölümüne (apoptoz) yol açarak tahribat yaratır. Yaratılan tahribata “ablasyon” adı verilir.

Prostat içerisinde yerleşmiş sadece kanserli dokular yok edilirken, sağlam prostat dokusu, prostat içerisinden geçen üretra dediğimiz idrar yolu ve cinsel fonksiyonları, idrar tutmayı sağlayan prostat etrafındaki sinirler ve damarlar korunur. İrreversible Elektroporasyon tedavisi etkinliği ve güvenilirliği kabul edilmiş en yeni ve güncel Lokalize Prostat Kanseri fokal/odaklanmış ablasyon tedavisidir.

Nasıl uygulanır?

Hastaya hafif bir sedasyon verilerek, prostat bölgesinden özel aparatlar vasıtasıyla ciltten yerleştirilen elektrik akımı ileten iğneler ile işlem gerçekleştirilir. Eş zamanlı ultrasonografi ve daha önceden MR ve MR füzyon biyopsi ile hastanın tespit edilen tümörlü/kanserli dokuları belirlenir. Tümörlü dokuların bulunduğu alanlara iğneler yerleştirilir. Isı vermeden sadece elektrik akımı ile tümörlü dokular yok edilir. Hastalar aynı gün veya ertesi gün taburcu edilmektedir.

Avantajları nelerdir?

Özetle bu yöntemin avantajları; ameliyatsız bir işlem olması, herhangi bir kesi, yara izi olmaması, sertleşme ve idrar kaçırma gibi yan etkilere neden olmadan tedavi sağlaması, organ kaybına neden olmaması, hafif bir sedasyon ile kolay uygulanabilirliği, günlük yaşama ve sosyal hayata erken dönüş sağlamasıdır.

haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber