İşleyen Demir Işıldar Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Açıklaması Ve Örnek Cümle…

İşleyen Demir Işıldar Atasözünün Anlamı Nedir?

 İşleyen demir ışıldar atasözü, bir insanın ancak belli başlı hedefler doğrultusunda çalışarak ve gayret göstererek topluma iyi örnek olabileceği anlamına gelir. Işıldamak, topluma yön vermek, örnek olmak ve yol göstermek demektir. 

 Toplumda ancak bir hedefi ve o hedefi gerçekleştirmeye yönelik çabası olan kişiler bir yere gelebilir. Bunun için hiçbir zaman mücadele etmekten vazgeçmemeli, hedefe giden yolda ne kadar zahmet çekilse de sabırlı ve sebatkar olunmalıdır. 

 Birilerine örnek olmak isteyen kişi bunu sözleri ve nasihatleri ile değil yaptıklarıyla başarmalıdır. Atasözünde yer alan ”işleyen demir” kelimesi ile anlatılmak istenen budur. 

 Bu atasözünün bir diğer versiyonu ise ”işleyen demir pas tutmaz”dır. Bu sözde ”pas tutmak”, tembelleşmek, işe yaramaz hale gelmek ve kötü örnek olmak anlamında kullanılmıştır. Toplumumuzda tembellik hem bir kusur hem de bir günah olarak görülür. 

 İşleyen Demir Işıldar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 ”Dedem ”işleyen demir ışıldar” diyerek bana her zaman çalışkan ve dirayetli olmamı öğütledi.”

 İşleyen Demir Işıldar Atasözü ile Yakın Anlamlı Atasözleri 

 1- Emek Olmadan Yemek Olmaz 

 2- Akan Su Yosun Tutmaz 

 

haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber