Tag Archives: Nazım

Kaside Nedir, Örnekleri Nelerdir? Kaside Türü Nazım Biçimi Özellikleri Nelerdir?

Eski Arap edebiyatı içerisinde kasideler pek çok farklı dahili bölümden oluşacak biçimde nazmedilmiştir. Türk edebiyatına ise 13. yüzyılda Araplardan geçmiş olan bir nazım türüdür. Türk edebiyatı kapsamında Kaside şairlerine kaside-gü bir başka deyiş ile kaside dile getiren, ya da kaside-sera veya kaside-perdaz denir.  Kaside Nedir?  Kasideler, dinî konulu olanlar haricinde …

Read More »
haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber