Tag Archives: ruhsal

Tükenmişlik sendromuna karşı ruhsal dayanıklılığı arttırma yolları

Psikolog Abraham Maslow; Beş aşamalı modelinde, insanların hayattaki en yüksek potansiyelini yerine getirme, kendini gerçekleştirme yönünde doğal bir arzuya sahip olduğunu göstermektedir fakat, bu üst düzey eğilim insanda; beslenme, barınma, üreme, güvende hissetme gibi temel ihtiyaçlar giderilmeden önce ortaya çıkamaz. İşte hayatını bir kısır döngü içinde sadece temel ihtiyaçlar düzeyinde …

Read More »
haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber