Tevessül Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Tevessül Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Yüce Allah’a (c.c.) yapılan dualarda imamlar, genelde Allah’ın (c.c.) isimleri yani Esma ile ve büyük insanların isimleri ve onların hürmetine isteklerde bulunmuşlardır. Çünkü Allah (c.c.) katında bu büyük insanlar değerli olduğu için Allah onların hürmetine Müslümanlara af ve mağfirette bulunur. 

Tevessül Duası Türkçe, Arapça Okunuşu ve Anlamı

Tevessül duası Müslümanlar tarafından genellikle dilek ve istekler için edilmekte olan bir duadır. Müslümanlar sıkıntı ve dertlerden korunmak için bu duayı bol bol okurlar. Bu duanın okunması ile birlikte yüce yaratıcıdan bir rahatlama ve bir ferahlık ümit edilir. Birçok Müslüman bu duanın çok tesirli bir dua olduğunu düşünmektedir. Her duada olduğu gibi bu dua içinde Allah’a (c.c.) sığınılır.

Tevessül Duası Türkçe, Arapça Okunuşu 

Allahumme innîes’eluke ve eteveccehu ileyke, bi nebiyyike nebiyy’ir rahmeti Muhammedin sallallahu aleyhi vealih. Şeklinde başlayan Tevessül Duası Ehli Beyt büyükleri ve imamlarının isimleri zikredilerek Mevla’ya yakarışta bulunulur.

Tevessül Duası Anlamı

“Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın ismiyle başlarım. Allah’ım! Ben, rahmet peygamberimiz Muhammed (s.a.s)’i huzuruna vasıta ederek sana niyaz ediyor ve yöneliyorum.” şeklinde bu duaya başlanmaktadır. Devamında peygamberimizin güzide ailesinin ve büyük imamların isimleri ile Allah’a (c.c.) yakarışta bulunulur.

Tevessül Duasının Faziletleri 

Bu dua her derde deva bulmak adına okunabilir. Her türlü dert için bu diğer dua ve surelerde olduğu gibi bu dua ile de Allah’a (c.c.) sığınılır. Genellikle maddi sıkıntı ve darlık içinde olan Müslümanların bu duayı okuması tavsiye edilir. Her hangi bir kazaya uğramış ve başında türlü belalar bulunan kişiler de bu dua ile yakarışta bulunur ve Allah’ın (c.c.) izni ile çare bulur. Sadece sıkıntı ve dertlerde değil, normal zamanlarda da Hz. Mevla’ya bu dualar ile istek ve taleplerde bulunulabilir. Bu dua başkaları tarafından da okunarak ilgili kişinin dertlerinden kurtulması için niyaz edilebilir.

Bu dua bir salat ve selam şeklinde olan bir duadır. Dua içinde büyüklerin isimleri zikredilerek onların hürmetine Mevla’dan yardım ve istek talep edilir. Duanın sonunda ey büyük efendilerim ve Allah katında yüce insanlar. Ben sizleri kendime vasi ederek Allah’a yalvarış ve yakarışta bulunuyorum. Sizin ile yüce Allah’a yaklaşmak ve yönelmek istiyorum, denilir. Böylece İslam dininin büyükleri yani Peygamber Efendimizin ailesi hürmetine Allah’tan (c.c.) yardım ve isteklerde bulunulur. Kaza ve belalardan yaradana sığınılır.

haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber