Vision Art Platform, ‘Muğlak’ sergisine ev sahipliği yapıyor

Sergi, 4 Kasım- 24 Aralık 2021 tarihleri arasında Vision Art Platform Akaretler’de izleyicisi ile buluşacak. Kuşaklar ve disiplinler arası üretimler gerçekleştiren sanatçıları bir araya getiren “Muğlak”, serginin küratörü Derya Yücel’in aktarımıyla; söylemsel sınırlara meydan okuyan üretimlere odaklanıyor.

 

Rüzgâra Çarpan Papatya / Daisy Hitting The Wind, 2021 Heykel

Bu üretimlerin esnek doğası, biçime odaklanmaktan ziyade, dünyada etkiler ve duygulanımlar üretmekle ilgileniyor. Bu yönde ortaya çıkan Sanat, kayıp kültürel alanları simgesel olarak yeniden doldurmakta ve yeni tür eylemsel mübadele alanları yaratmakla ilgileniyor. Sıradan nesneleri izleyicilerin farklı biçimlerde tüketimine ve ilişkisine dahil eden, yeni formlar ya da ‘görülecek’ estetik ve steril nesneler değil doğrudan doğruya ‘dünyayla bağlar’ kurarak etkin topluluk biçimleri üretmeye yönelen, alternatif bilgi ya da karşı bellek hamlesi olarak arşivsel itkiyle kayıp ya da bastırılmış bilginin izini süren, bu bilgiyi çeşitli yöntemlerle fiziksel olarak ortaya çıkaran üretimleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

 

SENA BAŞÖZ
Bir Teselli / A Consolation, 2020
Değişken boyutlar
Öğütülmüş arşiv ve video loop

“Muğlak”, sanata güç kazandıranın anlamın açık seçikliğine değil, ne olduğuna dair zaman zaman çelişkili yorumlar doğuran bir olası anlamlar yelpazesinin varlığına işaret ediyor…

“Özgürlüğün çıkıp gelivermesinin ve sunar gibi göründüğü olanakların yarattığı boşlukla” ve özgürleşme deneyiminin muğlaklığıyla uğraşmayı seçiyor.

ALİ KANAL
Halvet, 2018-21
Buluntu malzeme ile asamblaj

Serginin alt başlığının da işaret ettiği gibi “belirsizliğin bilinemez olanı tümüyle istila etmeyi başardığı an…lar”a dair görsel bir cümle kuran sergi, muğlaklık arayışının özünde bireysel özgürlük arayışı olduğuna, dilin/söylemin baskıcı iktidarını giderek daha fazla hissettiğimiz bugünlerde anlam üretiminin açık uçlu biçimlerinin hem sanat alanını hem de siyaset alanını çaprazlayarak özgürleştirme potansiyeli taşıdığına dikkat çekiyor. Sergi, didaktik ve tanıdık/bilindik olana güven besleyenleri bir muammada bırakan durumlara, olgulara, nesnelere ve imgelere dair geniş bir jenerasyon sanatçının Muğlak jestlerini paylaşıyor.

haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber